Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro onlinecasinoceske.com tou největší prioritou. Díky tomu, že si vážíme vaší podpory a vaši důvěry, kterou do nás vkládáte, vaše ochrana je pro nás prvořadá. Ostatně je to i hlavním cílem naší společnosti v rámci všech našich činností. Ochranu osobních údajů považujeme za povinnost, kterou svědomitě dodržujeme a zabýváme se jí každý den.

Osobní údaje, které nám byly z vaší strany poskytnuty jakýmkoli způsobem, budeme zpracovávat důstojně s maximální ostražitostí. Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů se provádí v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Plně se tedy řídíme zákonem o ochraně osobních údajů a můžete si být jistí, že vaše údaje jsou u nás v naprostém bezpečí.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze takové údaje, které nám dobrovolně poskytnete v souvislosti s poskytováním našich služeb. Zejména se jedná o tyto osobní údaje:

 • Email
 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa
 • Profilové informace
 • Věk
 • Telefonní číslo
 • Fakturační a platební údaje
 • Údaje Vámi dobrovolně poskytnuté v rámci vzájemné komunikace

Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Především proto, že se chceme neustále zlepšovat, a díky vámi poskytnutým informacím to dokážeme. Kromě toho jsou tyto údaje nutné pro správné fungování naší spolupráce, případně pro využívání některých našich služeb. Bez těchto údajů bychom vám nemohli sloužit v souvislosti s našimi nejlepšími schopnostmi. Vaše osobní údaje jsou tedy nedílnou součástí správného a úspěšného fungování našeho vztahu.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem

 • Evidence a pro administrativní účely;
 • Vedení účetnictví;
 • Ochrany našich práv, případně ochrany práv třetích osob,
 • Plnění povinností podle zvláštních právních předpisů

Kdo všechno bude mít k vašim údajům přístup

Vaše údaje jsou u nás v maximálním bezpečí. Pro správu údajů si vybíráme partnery, kteří umí technologicky a organizačně zabezpečit vaše osobní údaje tak, aby nenastal žádný únik, ani aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim údajům či k jejich jinému zneužití. K vašim osobním údajům mohou mít přístup i určité třetí strany dle povahy služby, kterou využíváte a to především:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našeho webu
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz (obzvlášť IT služby), které pro naše služby využíváme
 • určití obchodní partneři či sponzoři
 • inkasním agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti;

Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Jak dlouho vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) nebo po celou dobu trvání našeho vzájemného obchodního vztahu a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat kdykoli.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souladu se zákonem a nařízením máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);
arrow
to top